ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 
 
 
        Φοίτηση μονοετής
         Δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου
           Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών (επίπεδο Lower)
Πτυχίο ανωτέρων (HD) σπουδών από Πιστοποιημένο Κέντρο της Μεγάλης Βρετανίας (NCFE)  (HIGHER DIPLOMA IN HOSPITALITY MANAGEMENT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTEL MANAGEMENT - Μια ειδικότητα με πολλαπλές επιλογές θέσεων εργασίας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.