ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ-ΣΕΦ

 
 
 
Φοίτηση διετής
Δεκτοί απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου
Πτυχίο ανωτέρων (HD) σπουδών από Πιστοποιημένο Κέντρο της Μεγάλης Βρετανίας (NCFE)  (HIGHER DIPLOMA IN CULINARY ARTS)