Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ-Αγγλικά για ενήλικες

 
Διαβάστε εδώ πως θα αποκτήσετε πιστοπιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.
 
Διαβάστε εδώ πως θα αποκτήσετε πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (Lower), C1 (Advanced) ή C2 (Proficiency).