ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΣ

2014-12-29 01:27
Ζητούνται:
Α) Μάγειρας (Σεφ) με εμπειρία και προϋπηρεσία. Υποχρεωτικά Αποστολή Βιογραφικού, συστατικές επιστολές
τουλάχιστον από 2 προϋπηρεσίες.
Β) Μάγειρας Απόφοιτος Σχολής για πρακτική. Υποχρεωτικά Αποστολή Βιογραφικού, πτυχίου, Συστάσεις από
σχολή, συστάσεις τουλάχιστον από 2 προϋπηρεσίες σαν ανειδίκευτος.
Απαραίτητα: Άριστη γνώση και ομιλία τουλάχιστον Αγγλικών, Επικοινωνία, Λεπτομερής σχολαστική
καθαριότητα εμφάνισης και κουζίνας, Αγάπη για την Μαγειρική, Φωτογραφίες.
Προσφέρονται: Διαμονή, Διατροφή, Μισθός, Ασφάλεια.
Χρόνος απασχόλησης: Από 28/5/ έως 15/9/2015
Διαμονή: Αντίπαρος.
‘’Τ’ αγέρι’’ Restaurant Antiparos
www.tageri.com
Επικοινωνία: info@aqua-line.gr ageri.info@gmail.com
Υ.Γ. Παρακαλούνται οι παραλήπτες σχολών Μαγειρικής ας προωθήσουν το παρών σε κάθε ενδιαφερόμενο με τα
παραπάνω απαιτούμενα.