Διεύθυνση: Όθωνος 17, Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22310 67312

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική & την Επαγγελματική Αγωγή Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στην Αγωγή & Προαγωγή την Υγείας Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα & τη Διδασκαλία Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στα Αναλυτικά Προγράμματα & τη Διδασκαλία Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφόρο Ανάπτυξη Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία & την Κοινωνική Διοίκηση Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία & την Κοινωνική Διοίκηση Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπόριο & τη Ναυτιλιακή Διοίκηση Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική Φροντίδα Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Διασχολικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική Τύπος σπουδών: Full time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στην Κλινική Φαρμακευτική Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στην Κλινική Φαρμακευτική Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό στις Επικοινωνιακές Σπουδές: ΜΜΕ και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Mεταπτυχιακό στις Επικοινωνιακές Σπουδές: ΜΜΕ και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σπουδές Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σπουδές Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται σε συνεργασία από το Πανεπιστήμιο Frederick και το Πάντειον Πανεπιστήμιο Ελλάδος Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στις Εφαρμοσμένες Τέχνες Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στις Εφαρμοσμένες Τέχνες Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στις Καλές Τέχνες : Σύγχρονες Εικαστικές Τέχνες Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στις Καλές Τέχνες : Σύγχρονες Εικαστικές Τέχνες Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μεταπτυχιακό στα Έξυπνα Συστήματα & τα Συστήματα Διαδικτύου Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό Μηχανολόγος Μηχανικός Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανολόγος Μηχανικός Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στη Ναυτική Μηχανική & Διοίκηση Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στη Ναυτική Μηχανική & Διοίκηση Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εξ Αποστάσεως

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως (με πρακτική άσκηση στην Ελλάδα)

Διεκδίκησε μία θέση στην αγορά εργασίας στον δημόσιο (ειδικούς πίνακες με προκηρύξεις ΑΣΕΠ) ή ιδιωτικό τομέα αποκτώντας Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Ειδική Εκπαίδευση αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ. Διάρκεια σπουδών: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση Επίπεδο σπουδών: Master Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Εξ Αποστάσεως

Γίνε ο ηγέτης στην εκπαίδευση και διεκδίκησε μία θέση στην αγορά εργασίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ. Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Επίπεδο σπουδών: Master Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Εξ Αποστάσεως

Γίνε και εσύ Εκπαιδευτής Ενηλίκων αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ και λάβε μέρος στο επίσης μοριοδοτούμενο σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με προνομιακή τιμή. Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Επίπεδο σπουδών: Master Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα & τη Διδασκαλία Εξ Αποστάσεως

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία μοριοδοτείται από το δημόσιο ενισχύοντας τις δεξιότητες σου στη διδασκαλία. Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ. Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Master στα Αναλυτικά προγράμματα και στη Διδασκαλία Επίπεδο σπουδών: Master Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εξ Αποστάσεως

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Master (MSc) in Information and Communication Technologies in Education for Sustainable Development Επίπεδο σπουδών: Master Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική (MBA) Εξ Αποστάσεως

Θέλεις να γίνεις ο σύγχρονος ηγέτης στο δημόσιο τομέα; Εξειδικεύσου ως στέλεχος οργανισμών και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ. Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Master in Business Administration – Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική Επίπεδο σπουδών: Master Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά – Αγγλικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Εξ Αποστάσεως

Πέτυχε την καριέρα που ονειρεύεσαι στον ιδιωτικό τομέα ή και στον δημόσιο αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ. Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Master in Business Administration Επίπεδο σπουδών: Master Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά – Αγγλικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στο Ναυτικό Δίκαιο & τη Ναυτιλιακή Διοίκηση

Γίνε ανώτατο στέλεχος ναυτιλιακών εταιρειών ή οργανισμών δημοσίου συμφέροντος αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στο Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ. Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ) Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: MA/LLM in Maritime Law and Shipping Business Επίπεδο σπουδών: Master Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπόριο & τη Ναυτιλιακή Διοίκηση Εξ Αποστάσεως

Ανέπτυξε επιχειρηματικές δεξιότητες στον τομέα του διεθνούς εμπορίου αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ. Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: MSc in International Trade & Shipping Management Επίπεδο σπουδών: Master Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας Εξ Αποστάσεως

Διεκδίκησε μία θέση στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες και Μονάδες Υγείας (σχολικές μονάδες, Κέντρα Υγείας, δομές υγείας της περιφέρειας και των δήμων) αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ. Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινοτική φροντίδα Επίπεδο σπουδών: Master Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας Εξ Αποστάσεως

Ανέπτυξε δεξιότητες και διεκδίκησε μία θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με ένα Καινοτόμο Πρόγραμμα Σπουδών τόσο στη Διοίκηση Υπηρεσιών όσο και στη διοίκηση Μονάδων Υγείας αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ. Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας Επίπεδο σπουδών: Master Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας Εξ Αποστάσεως

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου: MSc in Quality Assurance Επίπεδο σπουδών: Master Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

[contact-form-7 id="1545"]