Διεύθυνση: Όθωνος 17, Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22310 67312

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ψυχολογία Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Ψυχολογίας Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Προτείνεται ως ελάχιστο απαιτούμενο εισδοχής βαθμός απολυτηρίου 75% και άνω)

Δημοτική Εκπαίδευση Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προδημοτική Εκπαίδευση Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κοινωνική Εργασία Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Επιστήμη Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Φαρμακευτική Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 5 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Φαρμακευτικής Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Γενική Νοσηλευτική Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δημοσιογραφία Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Δημοσιογραφίας Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Γραφικών Τεχνών & Διαφημιστικού Σχεδίου Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Γραφικών Τεχνών & Διαφημιστικού Σχεδίου Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σχεδιασμού Μόδας & Εικόνας Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Σχεδιασμού Μόδας & Εικόνας Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νομική Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Νομικής Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Προτείνεται ως ελάχιστο απαιτούμενο εισδοχής βαθμός απολυτηρίου 16/20)

Ναυτιλιακών Σπουδών Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Marketing με Ψηφιακές Τεχνολογίες Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Marketing με Ψηφιακές Τεχνολογίες Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Λογιστική & Χρηματοοικονομικών Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών Δια Ζώσης Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διοίκηση Επιχειρήσεων Δια Ζώση

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Δια Ζώσης Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Πληροφορική Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Πληροφορικής Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αρχιτεκτονική Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 5 έτη Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 5 ακαδημαϊκά έτη πλήρους φοίτησης (απονομή Διπλώματος), με τη δυνατότητα αποφοίτησης στα 4 χρόνια (απονομή Πτυχίου) Τίτλος πτυχίου: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Πενταετές Πρόγραμμα) Επίπεδο σπουδών: Diploma Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Η επιλογή γίνεται μέσα από Εισαγωγική γραπτή εξέταση & Προσωπική συνέντευξη με προαιρετική παρουσίαση φακέλου δειγμάτων εργασίας (portfolio)

Μηχανολόγων Μηχανικών Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πολιτικών Μηχανικών Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Eξ Αποστάστεως

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κάνε τη διαφορά και απέκτησε εξ αποστάσεως Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ. Κάνε την επιχείρηση σου δυνατή ή ανέπτυξε τις επιχειρηματικές σου δεξιότητες και γίνε ανταγωνιστικός στον τόπο που επιλέγεις να ζήσεις. Διάρκεια σπουδών: 4 έτη Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Τύπος σπουδών: Full time ή Part time Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

[contact-form-7 id="1545"]