Διεύθυνση: Όθωνος 17, Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22310 67312
Άρθρο