Διεύθυνση: Όθωνος 17, Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22310 67312
Home

DISTANCE LEARNING

DISTANCE LEARNING

DISTANCE LEARNING

H LE GOURMET έχοντας ως γνώμονα την παροχή εκπαιδευτικών τουριστικών υπηρεσιών στο χώρο της μάθησης, αποφάσισε να δημιουργήσει προγράμματα εκπαίδευσης εξ΄αποστασεως, ( Distance Learning ), ικανά να βοηθήσουν τεχνογνωστικά και επιμορφωτικά τους εκπαιδευόμενους στο πεδίο του ανταγωνισμού και της δια βίου κατάρτισης.

Σεβόμενοι τις ανάγκες των ατόμων για σοβαρή, αξιόπιστη και αποδοτική εκπαίδευση προτείνουμε ανεπιφύλακτα τον τρόπο αυτό εκπαίδευσης ως μέσο ανάπτυξης και προόδου στον εργασιακό χώρο.

Δώσαμε το προνόμιο στην LE GOURMET ώστε με αρκετή μελέτη να δύναται ο Σπουδαστής να παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο θεματικό πεδίο και να λαμβάνει την Πιστοποίηση  μετά από επιτυχείς εξετάσεις.

Το πρόγραμμα Distance Learning είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Σπουδών εξ΄αποστάσεως και παρέχει εκπαίδευση με υψηλή εμπειρία για τους Σπουδαστές.

Η διάρκεια σπουδών είναι 3μηνη, 6μηνη, 8μηνη, ανάλογα με το θεματικό πεδίο, έτσι ώστε να παρέχουμε εκπαίδευση με υψηλή χρησιμότητα.