Διεύθυνση: Όθωνος 17, Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22310 67312
Home

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO

Η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο έχει αξιολογηθεί και συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 9001:2015 με αριθμό πιστοποιητικού ICB/90110 Q.

 

Επίσης εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών το οποίο έχει αξιολογηθεί και συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 27001:2013με αριθμό πιστοποιητικού ICB/90110 IS.