Διεύθυνση: Όθωνος 17, Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22310 67312
Home

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: ΑΡΧΗ ΥΠΑΡΞΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: ΑΡΧΗ ΥΠΑΡΞΗΣ

Η ποιότητα των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποτελεί για την LE GOURMET στρατηγικό στόχο και καθοριστικό στοιχείο της πορείας της στην Τουριστική Εκπαίδευση. Για την σχολή μας ο Σπουδαστής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών μας και των οραμάτων μας που σκοπό έχουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η ποιότητα των Υπηρεσιών μας ορίζεται από τις παρακάτω μεταβλητές :

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
  • ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ