Διεύθυνση: Όθωνος 17, Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22310 67312
Home

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο τομέας ταχύρυθμης επιμόρφωσης παρέχει ουσιαστική εκπαίδευση καλύπτοντας αποτελεσματικά νέες εκπαιδευτικές ανάγκες για διαφορετικές ομάδες κοινού όπως ενήλικες, εργαζόμενους, σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές. Τα επιμορφωτικά προγράμματα της << LE GOURMET >> είναι σχεδιασμένα από ειδικούς που έχουν τη γνώση της Τουριστικής Αγοράς, έτσι ώστε να δίνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται κάθε ενδιαφερόμενος για την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών του στόχων. Η χρονική διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι 3μηνη, 6μηνη, 8μηνη και εξαρτάται από το θεματικό πεδίο που είναι απαραίτητο να διδαχθεί για να επιτευχθεί η γνωστική χρησιμότητα στο Σπουδαστή.