Καλώς ήρθατε στη σχολή Le Gourmet!

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2  Le Gourmet  ιδρύθηκε με σκοπό, μέσω της εκπαίδευσης των μαθητών της, να οδηγήσει την χώρα μας σε ένα καλύτερο αύριο. Σήμερα, οι εφαρμογές και τα αποτελέσματα του μοντέλου της εκπαίδευσης που ακολουθούμε, μας τοποθετεί μεταξύ των πιο έγκυρων οργανισμών της χώρας μας στην περιοχή της εκπαίδευσης. Σκοπός μας είναι οι μαθητές μας να γίνουν χρήσιμοι πολίτες της χώρα μας. Είμαστε μέρος του Δικτύου των Εθνικών Ιδρυμάτων και έχουμε πιστοποίηση ποιότητας στην εκπαίδευση.

Η φιλοσοφία μας παρέχει στη σχολή μοναδικά χαρακτηριστικά για την οποία είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ακαδημαϊκή αριστεία και πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη μας να παρέχουμε σε κάθε σπουδαστή αποτελεσματική διδασκαλία και εκπαίδευση ποιότητας. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τον σεβασμό για την ατομικότητα του κάθε μαθητή και την αναγνώριση των ταλέντων του, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του. Στόχος μας είναι να παρέχουμε σε όλους τους μαθητές μας προσωπική φροντίδα υψηλής ποιότητας.

Ενημερωθείτε σχετικά με τις ακαδημαϊκές προσφορές μας.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ Αθηνά εδώ.

Σχόλια επισκεπτών

Ημερομηνία: 2018-07-14

Από: AlbertSog

Θέμα: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is central to the part of a male's reproductive :. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate gland can be found just in front of the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it will always be very uncomfortable and inconvenient for the patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is regarded as the common prostate-related condition in men younger than 55 years old. Infections with the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common of types of prostate infection. It is a result of bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients may experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is often a condition of the particular defect within the gland and also the persistence presence of bacteria inside urinary tract. It can be caused by trauma on the urinary tract or by infections originating from other areas in the body. A patient can experience testicular pain, lower back pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal of the prostate defect then making use antibiotics and NSAIDs to treat the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not yet to establish the sources of these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other believe intensive exercise and high lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a suitable diet is important. These are some from the actions you can take to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for our health and wellbeing and this will also maintain your urinary track clean.

2. Some studies declare that a number of ejaculations per week will help to prevent prostate type of cancer.

3. Eat pork sparingly. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef a week will heighten the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a proper diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most critical measure to take to make certain a proper prostate is usually to select regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you must go for prostate examination at least annually.

Ημερομηνία: 2018-05-15

Από: Μαρια

Θέμα: Αιστητικησ

Αθηνα

Ημερομηνία: 2017-01-13

Από: citrum22350@yahoo.gr

Θέμα: ζαχαροπλαστικη

ξεκιναν οι εγγραφες τον ιανουαριο ??

Νέο σχόλιο